STRATEGI

Vi hjälper dig med din förpackningsstrategi.


En tydlig långsiktigt strategi för din produkt är viktigt. Det måste finnas en tydlighet i din presentation och rätt beslutsfattare måste påverkas! Den del av din vara eller artikel som konsumenten först ser är viktig för konsumentens impuls att handla din vara. Försäljning av varan får då en längre livslängd och en bättre påverkan om den är genomtänkt i mer än ett steg. I ordet konkurrenskraft finns många olika värden som miljö, funktion och design som förutom pris ger din vara den genomslagskraft den förtjänar.