INKÖP

Vi hjälper dig med din förpackningsstrategi.


Inköp handlar om mycket mer än RÄTT PRIS. Det finns ett antal nycklar som öppnar låset till GOD EKONOMI. Dessa nycklar bygger på kunskap kring både produktion, lagerhållning och logistik. Vi hjälper dig att identifiera dina nycklar och de fördelar som finns hos dig kombinerat med anpassade inköpskanaler för din produktion och dina önskemål i förpackningsväg.