Terralene®

Biobaserade polyetenföreningar för extrudering av film och tillverkning av klimatanpassade livsmedelsförpackningar.

Terralene® är en skräddarsydd familj av polyetenföreningar baserade på förnybara råvaror. Alla Terralene®-kvaliteter är baserade på sockerrör som råmaterial och bidrar därmed till ett värdefullt bidrag till bevarande av fossila resurser.

På grund av Terralenes® hållbarhet är det möjligt att tillverka varor som är konstruerade för en lång livslängd. Materialet kan behandlas på existerande produktionsutrustning utan några anpassningar. Efter användning kan Terralene®-produkter placeras tillbaka i befintliga polyetenåtervinningsflöden utan att det kommer till skada för återvinningen.

Terralene® stöder våra kunder i att uppnå sina hållbarhets mål på ett ekonomiskt sätt.
Terralene® är ett utmärkt material till förpackningar inom livsmedelssektorn. Som ett resultat av Terralenes® barriäregenskaper kan fuktiga och syrekänsliga produkter för första gången förpackas i bioplast, vilket ger en längre hållbarhet för produkten.

Till och med sofistikerade applikationer för vertikal form lll och tätning (VFFS) kan uppnås på grund av den höga segheten och tätningsstyrkan hos Terralene®-filmer. Terralene® har en hög barriär och har enastående kemikalieresistens.