Förnyelsebara förpackningar

Terralene®

Biobaserade polyetenföreningar för extrudering av film och tillverkning av klimatanpassade livsmedelsförpackningar.

Terralene® är en skräddarsydd familj av polyetenföreningar baserade på förnybara råvaror. Alla Terralene®-kvaliteter är baserade på sockerrör som råmaterial och bidrar därmed till ett värdefullt bidrag till bevarande av fossila resurser.

På grund av Terralenes® hållbarhet är det möjligt att tillverka varor som är konstruerade för en lång livslängd. Materialet kan behandlas på existerande produktionsutrustning utan några anpassningar. Efter användning kan Terralene®-produkter placeras tillbaka i befintliga polyetenåtervinningsflöden utan att det kommer till skada för återvinningen.

Terralene® stöder våra kunder i att uppnå sina hållbarhets mål på ett ekonomiskt sätt.
Terralene® är ett utmärkt material till förpackningar inom livsmedelssektorn. Som ett resultat av Terralenes® barriäregenskaper kan fuktiga och syrekänsliga produkter för första gången förpackas i bioplast, vilket ger en längre hållbarhet för produkten.

Till och med sofistikerade applikationer för vertikal form lll och tätning (VFFS) kan uppnås på grund av den höga segheten och tätningsstyrkan hos Terralene®-filmer. Terralene® har en hög barriär och har enastående kemikalieresistens.


Visualisera din hink hos Groku

Produktvisualaliering i 3D

Vi erbjuder våra kunder möjlighet att initialt generera en produktvisualisering med en kundspecifik utskriftsbild / IML. Vänligen kontakta oss med din önskade designlayout och vi skickar en pdf-fil som kan ses i 3D-läge.

3D designstudio

Vår visualiseringstjänst hjälper marknadsförings- och försäljningsavdelningarna att presentera produkterna:

3-D-visning av din hink i pdf-format (e-postfilen är klar för att skicka)
Kan observeras via smarttelefon, surfplattform och / eller stationär dator
Arkivering av data via en app – tillgänglig 24 timmar (offline)
Ökad verklighetskapacitet
Tid och kostnadsbesparingar


Återvunna Förpackningar

Förpackningar av återvunnet material

Den beräknade återvinningen av plast reducerar årligen utsläppen av koldioxid med ca 100 000 ton.

Livscykelanalyser visar att materialåtervinning av plast i genomsnitt medför minskade utsläpp av koldioxid med omkring 1,5 – 2 ton per ton återvunnen plast. För vissa plastsorter, så kallade konstruktionsplaster är klimatnyttan väsentligt större.

Den svenska plaståtervinningen på minst 50 000 ton per år medför att koldioxidutsläpp på upp emot 100 000 ton undviks. Och det finns stor potential att öka klimatnyttan ytterligare genom ökad återvinning av plast.

Att det är möjligt att öka återvinningen indikeras av att insamlingsgraden är betydligt högre än återvinningsgraden och att en stor del av plasten går till förbränning.

Argument som ofta anges som skäl till att viss plast inte återvinns är att den är dåligt rengjord, är svår att sortera till enhetliga fraktioner eller består av flera olika plastsorter som är svåra att separera. Idag finns dock både teknik och kapacitet för tvättning och sortering i svenska anläggningar.

Flera utredningar pekar på att en skatt på förbränning av plast markant skulle öka materialåtervinningen och även andra typer av styrmedel skulle kunna bidra till en ökad återvinningsgrad.

Att exempelvis information och väl utformade insamlingssystem har en tydlig inverkan på återvinningsgrad illustreras bland annat av den stora variationen i återvinning av hushållens förpackningar i olika kommuner. I de ”bästa” kommunerna återvinns 3,4 kg per person och år, medan återvinningen i vissa kommuner är lägre än 0,5 kg per person.

 

Källa: Återvinningsindustrierna  www.recyckling.se